Äitiyslaki parantaa lapsenkin oikeuksia

Suomen eduskunnasta lakivaliokunnan mietinnöissä ollaan todettu muutoksista uutta äitiyslakia koskevassa kysymyksessä. Suomen eduskunta on hyväksynyt lopullisen päätöksen äitiyslain säätämisestä keskiviikkoiltapäivänä 28.2.2018. Äitiyslaki sai alkunsa kansalaisaloitteesta ja on nyt virallisesti Suomen historian toinen laki, joka meni eduskunnassa läpi. Ensimmäinen kansalaisaloitteesta vireille laitetusta hakemuksesta aina eduskunnan hyväksyvään päätökseen saakka, oli laki tasa-arvoisesta avioliitosta, joka astui voimaan virallisesti 1.3.2017. Nyt toisena kansan yhteisen tahdon toimesta virallisesti hyväksytty äitiyslaki mahdollistaa naisparin lapselle juridisesti kahden vanhemman turvaamisen sen syntymästä saakka. Tämä on varsinkin synnyttäjän puolison asemalle suuri parannus.

Aikaisemmin naisparin lapsi on voinut juridisesti saada kaksi vanhempaa ainoastaan adoptiomenetelmän avulla ja tämä laki vaikutti käytännössä siten, että syntymättön lapsen oikeudellinen asema pysyi avoimena koko raskauden ajan ja vielä 1-12kk syntymänsä jälkeen. Voimaan astunut äitiyslaki ei siis ole pelkästään naisparien asemaa parantava vaan vaikuttaa merkittävästi myös heidän lapsensa elämään hänen ensimmäisenä elinvuonna. Äitiyslaki käytännössä mahdollistaa lapselle kaksi vanhempaa jo ennen lapsen syntymää parantaen näin merkittävästi lapsen asemaa perheessä.

Äitiyslaki ja sen hyväksyminen on suuri askel kohti tasa-arvoisempaa ja suvaitsevaisempaa yhteiskuntaa Suomessa. Nimien keräämistä kansalaisaloitteeseen pidettiin ahkerasti huolta erityisesti jakamalla aiheeseen liittyvää infomateriaalia sosiaalisessa mediassa. Perusteluna äitiyslain hyväksynnän puolesta esitettiin mm. näkökulma, että äitiyslaki ei vaikuta kielteisesti yhteenkään perheeseen. ”Vastaava lainsäädäntö nimittäin jo voimassa kaikissa Pohjois-Euroopan ja muuallakin Euroopassa muutamaa poikkeusta lukuunottamatta, muistuttivat äitiyslain hyväksynnän kannattajat. ”Äitiyslaki määrittelee kunkin parisuhteen osapuolen aseman perheen yhteisissä asioissa ja juuri tämän takia lakialoite on tehty nostamaan esille nimenomaan naisparien kokemia ongelmatilanteita. Uudella äitiyslailla pyritään tähtäämään myös jatkossa keskittymään sateenkaariperheiden ja heidän lastensa oikeuksia parantamaan.

Äitiyslain hyväksymistä ja sen kannattamista on olleet kannattamassa myös lähes kaikki Suomen suuret rekisteröidyt järjestöt, joista moni toimii myös vapaaehtoisvoimin. Allekirjoituksia uudelle äitiyslaille kerättiin ennen sen hyväksyntää eduskunnassa 28.2.2018 melkein kokonaisen vuoden ajan ja ilmoitusten keruu päättyikin virallisesti vasta 28.5.2016. Myöhemmin elokuussa 2016 Väestörekisterikeskus vahvisti hyväksyttyjen kannatusilmoitusta äitiyslain puolesta olleen yhteensä 55 707 kappaletta tarkalleen. Kannatusilmoitusten ylittäessä minimirajan tämä tarkoitti sitä, että lakialoite eteni eteenpäin eduskunnan käsittelyyn.

Aloitteen edustajat olivat luovuttaneet lakialoitteen eteenpäin jatkokäsittelytoimenpiteitä varten 9.9.2016 ja eduskunta puolestaan lähetti sen eteenpäin lakivaliokunnan tarkastettavaksi ja käsiteltäväksi jatkotoimenpiteitä varten. Lakivaliokunta oli omalta osaltaan pitänyt myöhemmin muutamia kuulemistilanteita vuonna 2017 ja lopulta virallinen päätös 22.9.2017 vahvisti kokouksessa päätetyn puoltavan vastauksen hyväkynnän ja sitä seuraavien toimenpiteiden valmistelua.

Itse lhttp aloillepanijoina toimivat joukko aktiivisia kansalaisia, jotka toimivat mukana eri perhe-ja ihmisoikeusjärjestöjen johtavissa tehtävissä. Äitiyslakialoitteen ovat laittaneet vireille Maria Kaisa Aula, Frank Johansson, Eija Koivuranta, Ulla Siimes, Juha Jämsä, Anna Moring, Pauliina Lehtinen, Panu Mäenpää, Petri Janhunen, Harri Kokko, Noora Kalpio, Aaro Horsma, Fredrika Biström ja Janne Hälinen. Aloitteen vireillepanijat ovat kertoneet julkisuudessa miten positiivisesti yllättyneitä he olivat äitiyslain aloitteen saamasta suuresta kannatusmäärästä aina sen vireillelaittamisen ensimmäisistä päivistä asti, sillä äitiyslaki on Suomessa suuri askel kohti tasa-arvoisempaa ja suvaitsevaisempaa yhteiskuntaa. Vireillepanijat aloitteen takana olivat myös positiivisesti yllättyneitä miten suosittu kansalaisaloite on ollut allekirjoituspalvelusta aina sen alullepanosta asti.