Euroopan parlamentti tukee HLBT-vähemmistöjä

Euroopan parlamentti on antanut perusoikeustilanteesta kertovan raportin hyväksyttävästi torstaina 1.3.2018 ja raportissa onkin ollut esillä vahvasti erityisesti HLBT-vähemmistöjen asema ja siihen liittyvät ajankohtaiset kysymykset syvällisemmin tarkasteltuina. Euroopan parlamentin raportissa muistutetaan myös, että jo vuonna 2008 eli tasan kymmenen vuotta sitten ehdotettu yhdenvertainen kohtelu ei ole vielä hyväksytty varsinaisessa direktiivissä. Raportissa tuomitaan avoimesti myös kaikki mahdollinen seksuaali-ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuva syrjintä ja samalla siinä kannustetaan määrätietoisesti EU:n jäsenvaltioita luomaan sellaista lainsäädäntöä sekä poliittisia toimia, jotta homofobiaa ja transfobiaa voitaisiin kitkeä ja estää leviämästä. Komissiota kannustetaan myös levittämään asiallista tietoa kunkin EU:n jäsenvaltion parhaimmista käytännöistä ja keinoista eri sukupuolten ja niiden liittyviin vankkoihin stereotypioihin käsittelemisesksi kouluissa ja lasten varhaiskasvatuksessa.

Erityisesti transsukupuolisten kokema tuomitseminen ja syrjintä puhuttaa myös korkeimmalla tasolla Euroopan parlamentissa ja sen raportissa käsitellään aihetta kattavammin kuin aikaisemmin. Jäsenvaltioita, joissa transsukupuolisia pidetään edelleen sairaina ja häiriintyneinä, kritisoidaan ja sellaisia jäsenvaltioita kehotetaankin tarkastamaan kansallisia mielenterveysalan tautiluetteloita ja kehittämään niiden pohjalta vaihtoehtoisia toimintamalleja, joilla voidaan varmistaa, että transsukupuolisten ulottuvilla on saatavilla kaikki lääketieteellinen hoito, jota he kokevat tarvitsevansa. Raportissa on nostettu myöskin esiin se, että transsukupuolisilta henkilöiltä vaaditaan edelleen lääketieteellisiä toimenpiteitä ennen kun he saavat juridisesti anoa sukupuolensa virallistamista. Näitä toimenpiteitä ovat mm. sterilisaatio, usein pakollisena, psykiatrin hyväksyntä pitkäaikaisten psykiatrin ja psykologin kanssa käytyjen keskustelujen päätteeksi sekä erilaisia leikkauksia.”